Regler

Turneringsregler:

Der gives max tid hvis et heat ikke er gennemført eller ikke gennemført korrekt.

Det er ikke tilladt at springe heat over.

Max tid er altid dårligste tid i klassen + 30 sec.

Er man udgået af et heat får man max tid og har lov til at starte i næste heat.

I sidste heat skal bilen dog i mål ved egen kraft eller ved at mandskabet selv skubber bilen i mål.

Der er anvendes altid målfelt med fuld stop. Overskridelse straffes med 10 sec. Dette afgøres af en faktadommer. Der kan ikke protesteres mod afgørelsen. Der

Deltagerne seedes efter løbsledelsens skøn, løbsledelsen har ret til at ændre start rækkefølgen hvis dette skønnes nødvendigt.

Det er ikke tilladt at bruge dækvarmere.

Det er ikke tilladt at lave burnout eller anden form for dæk opvarmning i ryttergården eller i nærheden af denne.

Gennemkørselen skal foregå med max. 25 km/t

Der er møde pligt for såvel 1. som 2. kører til føre mødet der afholdes umiddelbart før første gennemkørsel.

Der tillades kun en servicevogn pr. deltager.

Teknisk kontrol kommer rundt til jer.

Det er ikke tilladt at medbringe autotrailer i ryttergården hverken før, under eller efter løbet

Det er ikke tilladt at forlade løbsområdet i konkurrencebilen under løbet.

Afbud skal meddeles løbsledelsen senest kl. 8.00 på løbsdagen ellers betales fuldt start gebyr kr. 600.- også selv om man havde fristart i den pågældende afdeling.

Der kan gives om start ved official fejl eller hvis man er blevet forhindret i at køre uden egen skyld. Det er alene op til løbslederens skøn, om der skal gives om start, og ingen har krav på at få om

Pointberegning

For at komme med på den endelige resultatliste skal der være scoret point i mindst tre afdelinger i samme landsdels turnering. Er der scoret point i alle afdelinger beregnes kun de tre højeste point scorer med således at maksimum point er 60 og minimums point er 3 for at komme på den endelige resultatliste.

Klubholds turnering

Klubholds Turneringen fortsætter også i 2017 og som altid køres der om den store vandrepokal samt pokaler til de tre bedste klub hold.

For at en klub skal score klub holds point, skal mindst tre af klubbens hold i mål og score point, kommer flere end tre i mål er det de tre højest scorende der tæller, med de point de score i deres klasser, således at 60 point er det maksimale og 3 point det mindste antal en klub kan få for en afdeling.

Det er alene 1. kørerens licens der afgør klub tilhørsforholdet.

Startgebyr og fri start

Startgebyret for 2017 er stadig kun kr. 600,-

For udlændinge, jyske, fynske og bornholmske deltagere er der fri start i alle afdelingerne på Sjælland, og tilsvarende forhold gælder naturligvis for sjællandske, bornholmske og udenlandske hold i Jylland / på Fyn.
Igen i år bliver de 3 bedste i hver klasse fra øst og vest inviteret, til finalen med fri start.

HUSK AT STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER DIG